UPOZNAJTE NAS

Zajedno radimo na uklanjanju prepreka i stvaranju inkluzivnog društva.

Saznajte više o nama

NAŠE AKTIVNOSTI

Organizujemo edukacije, servise podrške, skupove, takmičenja, radionice...

Pridružite nam se

DOKUMENTACIJA

Ovde možete pronaći neophodna uputstva, zakone, dokumenta i formulare.

Klikni ovde za detaljnu listu

MISIJA I VIZIJA SAVEZA

Misija i VizijaUnapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i drugih aktera u lokalnoj zajednici, kao i kroz učešće predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranju, donošenju i primeni zakona, strategija, planova i drugih dokumenata u oblasti invalidnosti na nivou grada Smedereva. Za više detalja o našim ciljevima kliknite ovde ...

Podaci o OSI

• Oko 700.000 OSI u Srbiji (10% do 15% stanovništva, procene UN)
• 51,5% bez škole ili sa osnovnim obrazovanjem
• Preko 60% dece sa invaliditetom izmešteno je iz mesta porekla ismešteno u ustanove
• 68% OSI ima potrebu za nekom vrstom pomagala, 51% ih koristi

• Samo 30% OSI koristi različite servise podrške
• Za 51% OSI najveći izvor prihoda je novčana naknada za tuđu pomoć i negu
• 83% nezaposlenih, a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji ima oko 23.000 OSI
• 52,5% ne participira u društvu

Svi oni koje žele da doniraju to mogu uraditi uplatom na račun:

355-3200376495-95

isto tako donacije mogu biti i u vidu starih stvari, ortopedskih pomagala (invalidska kolica, štake, slušni aparati ...) , pelene ....

Unapred zahvalni!

Novosti

Na 41. Šahovskom prvenstvu za osobe koje boluju od mišićne distrofije, koja se održala od 27.3 – 30.3.2017. godine učestvovala je i naša šahovska ekipa. Takmičenje se odigralo u Beogradu u hotelu N. Ekipu su sačinjavali, Vlado Dodić, Mića Vijatović i Dobrica Antonović. U velikoj konkurenciji naš član Mića Vijatović u prvoj ligi osvojio je prvo mesto. U kategoriji brzopoteznji šah Dobrica Antonović osvojio je treće mesto. Pobednici su nagrađeni medaljom, peharom i diplomom.

Na osnovu člana 19. stavovi 8. i 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge personalana asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva u 2016. godini, člana 3. stavovi 6. i 7. Procedura i kriterijuma za prijem korisnika i završetak usluge i člana 2. tačke 4. i 9. Pravilnika o aktivnostima koje sadrži usluga personalne asistencije i načinima njihovog pružanja, Komisija za izbor korisnika usluge personalna asistencija za osobe sa invaliditetom … read more

Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji Život“ organizovalo je tradicionalni medicinski pregled u saradnji sa Domom zdravlja Smederevo.

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Sportska organizacija gluvih i nagluvih Despoti organizovala je takmičenje za sve članove na teritoriji grada Smedereva. Članovi su se takmičili u više disciplina: pikado, domine i remi.