UPOZNAJTE NAS

Zajedno radimo na uklanjanju prepreka i stvaranju inkluzivnog društva.

Saznajte više o nama

NAŠE AKTIVNOSTI

Organizujemo edukacije, servise podrške, skupove, takmičenja, radionice...

Pridružite nam se

DOKUMENTACIJA

Ovde možete pronaći neophodna uputstva, zakone, dokumenta i formulare.

Klikni ovde za detaljnu listu

MISIJA I VIZIJA SAVEZA

Misija i VizijaUnapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i drugih aktera u lokalnoj zajednici, kao i kroz učešće predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranju, donošenju i primeni zakona, strategija, planova i drugih dokumenata u oblasti invalidnosti na nivou grada Smedereva. Za više detalja o našim ciljevima kliknite ovde ...

Podaci o OSI

• Oko 700.000 OSI u Srbiji (10% do 15% stanovništva, procene UN)
• 51,5% bez škole ili sa osnovnim obrazovanjem
• Preko 60% dece sa invaliditetom izmešteno je iz mesta porekla ismešteno u ustanove
• 68% OSI ima potrebu za nekom vrstom pomagala, 51% ih koristi

• Samo 30% OSI koristi različite servise podrške
• Za 51% OSI najveći izvor prihoda je novčana naknada za tuđu pomoć i negu
• 83% nezaposlenih, a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji ima oko 23.000 OSI
• 52,5% ne participira u društvu

Svi oni koje žele da doniraju to mogu uraditi uplatom na račun:

355-3200376495-95

isto tako donacije mogu biti i u vidu starih stvari, ortopedskih pomagala (invalidska kolica, štake, slušni aparati ...) , pelene ....

Unapred zahvalni!

Novosti

41. Festival kulturno – umetničkog stvaralaštva gluvih i nagluvih Srbije u oblasti dramsko-pantomimskih ostvarenja i modernih igara održan je 20.05.2017. godine u Kuršumliji koja je po prvi put bila domaćin ovog Festivala.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva organizovao je 16.05.2017. godine na konferenciju za predstavnike medija u cilju predstavljanja analize rezultata ankete koja je sprovedena na centralnom gradskom trgu 12.05.2017. godine.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva organizovao je 12.05.2017. godine na centralnom gradskom trgu uličnu akciju povodom obeležavanja Evropskog dana samostalnog života.

Na 41. Šahovskom prvenstvu za osobe koje boluju od mišićne distrofije, koja se održala od 27.3 – 30.3.2017. godine učestvovala je i naša šahovska ekipa. Takmičenje se odigralo u Beogradu u hotelu N. Ekipu su sačinjavali, Vlado Dodić, Mića Vijatović i Dobrica Antonović. U velikoj konkurenciji naš član Mića Vijatović u prvoj ligi osvojio je prvo mesto. U kategoriji brzopoteznji šah Dobrica Antonović osvojio je treće mesto. Pobednici su nagrađeni medaljom, peharom i diplomom.