UPOZNAJTE NAS

Zajedno radimo na uklanjanju prepreka i stvaranju inkluzivnog društva.

Saznajte više o nama

NAŠE AKTIVNOSTI

Organizujemo edukacije, servise podrške, skupove, takmičenja, radionice...

Pridružite nam se

DOKUMENTACIJA

Ovde možete pronaći neophodna uputstva, zakone, dokumenta i formulare.

Klikni ovde za detaljnu listu

MISIJA I VIZIJA SAVEZA

Misija i VizijaUnapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i drugih aktera u lokalnoj zajednici, kao i kroz učešće predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranju, donošenju i primeni zakona, strategija, planova i drugih dokumenata u oblasti invalidnosti na nivou grada Smedereva. Za više detalja o našim ciljevima kliknite ovde ...

Podaci o OSI

• Oko 700.000 OSI u Srbiji (10% do 15% stanovništva, procene UN)
• 51,5% bez škole ili sa osnovnim obrazovanjem
• Preko 60% dece sa invaliditetom izmešteno je iz mesta porekla ismešteno u ustanove
• 68% OSI ima potrebu za nekom vrstom pomagala, 51% ih koristi

• Samo 30% OSI koristi različite servise podrške
• Za 51% OSI najveći izvor prihoda je novčana naknada za tuđu pomoć i negu
• 83% nezaposlenih, a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji ima oko 23.000 OSI
• 52,5% ne participira u društvu

Svi oni koje žele da doniraju to mogu uraditi uplatom na račun:

355-3200376495-95

isto tako donacije mogu biti i u vidu starih stvari, ortopedskih pomagala (invalidska kolica, štake, slušni aparati ...) , pelene ....

Unapred zahvalni!

Predstojeći događaji

There are no upcoming događaji at this time.

Novosti

Dana 09. 09.2016. godine. U.D.G.S. ,,Bolji Život“ održalo je četvrti tradicionalni šahovski turnir povodom „Smederevske jeseni“. Turnir je održan u restoranu „Raskršće“ a prisutvovalo je 38 osoba sa gostima iz više gradova Srbije i O.S.I iz Smedereva. U seniorskoj kategoriji bilo je 20 takmičara a u juniorskoj kategoriji bilo je dvoje.

Problem zapošljavanja bio je jedan od najvećih problema za osobe sa invaliditetom i polje na kome su se najčešće suočavale sa diskriminacijom. Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo i Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo krajem 2015. godine pokrenuli su akciju „I mi želimo da radimo“ u okviru koje su inostranim kompanijama koje posluju u Smederevu dostavljane molbe za zapošljavanjem većeg broja osoba sa invaliditetom sa podsećanjem na zakonske obaveze kojih se mora pridržavati svaki poslodavac na teritoriji Republike Srbije. … read more

Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji Život“ je u sklopu predviđenih programskih aktivnosti, organizovalo jednodnevni seminar pod nazivom „Invalidnost i religija“ koji je obuhvatao obilazak Manastira Gornjak-Vitovnica i nakon toga obilazak Vrela Mlave.

CSŽ Srbije je u prvoj polovini godine realizovao obuke „Osnovni program obuke za personalne asistente za osobe sa telesnim invaliditetom“ koji je akreditovan u Zavodu za socijalnu zaštitu. Obuku u januaru u Velikoj Plani, u maju u Irigu i julu u Beogradu realizovao je i akreditovan trener Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva zajedno sa timom koji su odabrali autori programa. Cilj trodnevne obuke je bio da učesnici steknu teorijska i praktična znanja koja su im potrebna kako … read more