UPOZNAJTE NAS

Zajedno radimo na uklanjanju prepreka i stvaranju inkluzivnog društva.

Saznajte više o nama

NAŠE AKTIVNOSTI

Organizujemo edukacije, servise podrške, skupove, takmičenja, radionice...

Pridružite nam se

DOKUMENTACIJA

Ovde možete pronaći neophodna uputstva, zakone, dokumenta i formulare.

Klikni ovde za detaljnu listu

MISIJA I VIZIJA SAVEZA

Misija i VizijaUnapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i drugih aktera u lokalnoj zajednici, kao i kroz učešće predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranju, donošenju i primeni zakona, strategija, planova i drugih dokumenata u oblasti invalidnosti na nivou grada Smedereva. Za više detalja o našim ciljevima kliknite ovde ...

Podaci o OSI

• Oko 700.000 OSI u Srbiji (10% do 15% stanovništva, procene UN)
• 51,5% bez škole ili sa osnovnim obrazovanjem
• Preko 60% dece sa invaliditetom izmešteno je iz mesta porekla ismešteno u ustanove
• 68% OSI ima potrebu za nekom vrstom pomagala, 51% ih koristi

• Samo 30% OSI koristi različite servise podrške
• Za 51% OSI najveći izvor prihoda je novčana naknada za tuđu pomoć i negu
• 83% nezaposlenih, a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji ima oko 23.000 OSI
• 52,5% ne participira u društvu

Svi oni koje žele da doniraju to mogu uraditi uplatom na račun:

355-3200376495-95

isto tako donacije mogu biti i u vidu starih stvari, ortopedskih pomagala (invalidska kolica, štake, slušni aparati ...) , pelene ....

Unapred zahvalni!

Novosti

Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji Život“ organizovalo je tradicionalni medicinski pregled u saradnji sa Domom zdravlja Smederevo.

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Sportska organizacija gluvih i nagluvih Despoti organizovala je takmičenje za sve članove na teritoriji grada Smedereva. Članovi su se takmičili u više disciplina: pikado, domine i remi.

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo raspisuje Konkurs za angažovanje 2 prevodioca za znakovni jezik koji će usluge pružati gluvim i nagluvim osobama. Prednost pri angažovanju imaće osobe sa iskustvom u pružanju usluga osobama sa invaliditetom. Uslovi konkursa: Posedovanje sertifikata za prevodioca ili tumača za znakovni jezik izdatog od strane Saveza gluvih i nagluvih Srbije Najmanje srednja stručna sprema Najmanje 2 godine iskustva u prevodilačkom radu. Zainteresovani se moraju prijaviti LIČNO  do 21.11.2016. godine od 09:00 – 15:30 časova u … read more

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva raspisuje Konkurs za angažovanje 15 personalnih asistenta za potrebe realizacije usluge Servis personalnih asistenata. Prednost pri angažovanju imaće osobe sa iskustvom u pružanju usluga osobama sa invaliditetom. Opis poslova personalnih asistenata: Pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.); Pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, … read more